Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Zgłaszanie wykładów

Każdy z zarejestrowanych uczestników, ma możliwość zgłosić abstrakt wykładu, który chciałby poprowadzić podczas konferencji. Wykłady mogą zgłaszać zarówno uczestnicy indywidualni jak i przedstawiciele firm. Ze względu na ograniczoną ilość slotów czasowych oraz na chęć zapewnienia możliwie wysokiego poziomu prezentacji, spośród nadesłanych abstraktów, wyłonione zostaną najciekawsze.

Firmy chcące zagwarantować sobie możliwość poprowadzenia wykładu, mogą skorzystać z jednej z opcji sponsorskich zawierających z góry określoną ilość slotów czasowych. Pierwszeństwo mają również wykłady zaproszonych gości z kraju i zagranicy.

Ważne daty dla autorów wykładów:

15.07.2013 Termin nadsyłania abstraktów wykładów.
5.08.2013 Powiadomienie autorów o akceptacji wykładów.
19.08.2013 Termin nadsyłania finalnych wersji prezentacji.

Publikacje

Osoby zamierzające wygłosić wykład, zachęcamy również do przygotowania artykułu szerzej opisującego dane zagadnienie. Artykuły nadesłane przez uczestników zostaną wydrukowane w publikacji której premiera będzie miała miejsce podczas konferencji. Artykuły podobnie jak wykłady, przechodzą proces recenzji, mający zapewnić publikacji najwyższą jakość.

Zaakceptowane artykuły o charakterze naukowym zostaną wydrukowane w publikacji pokonferencyjnej. Najlepsze prace mogą zostać również wydrukowane w ramach Zeszytów Naukowych Wydziału ETI jeżeli ich autorzy wskażą dla nich recenzentów spoza ich uczelni (w przypadku prac w języku polskim) lub z za granicy (w przypadku prac w języku angielskim). Prace takie warte będą 2 punkty.

Ważne daty dla autorów publikacji:

1.07.2013 Termin nadsyłania pełnych artykułów.
15.07.2013 Lista zaakceptowanych artykułów.
Przekazanie recenzji artykułów w celu dokonania ewentualnych popraw.
29.07.2013 Termin nadsyłania poprawionych artykułów.

Obszar tematyczny

Wykłady prezentowane w trakcie tegorocznej edycji WGK powinny skupiać się bezpośrednio wokół zagadnień związanych z tworzeniem gier komputerowych. Poniżej znaleźć można najważniejsze obszary tematyczne konferencji.

 • Techniki programistyczne
 • Sztuczna inteligencja
 • Matematyka i fizyka
 • Grafika
 • Dźwięk
 • Sieć i multiplayer
 • Design
 • Modelowanie i assety
 • Programowanie urządzeń mobilnych
 • Produkcja i zarządzanie
 • Dystrybucja

Pozostałe ważne daty

29.07.2013 Termin nadsyłania zgłoszeń i prezentacji na Developers Showcase.
27.05.2013 Termin wnoszenia opłat w ramach rejestracji Early Birds.
2.09.2013 Termin wnoszenia regularnych opłat za konferencję.

Gotowe abstrakty można nadsyłać poprzez panel uczestnika konferencji po wcześniejszym zarejestrowaniu swojego konta. Aby to uczynić przejdź  tutaj. Jeżeli jesteś już zarejestrowany zaloguj się.