Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Rozpoznawanie dynamicznych i statycznych gestów rąk w zastosowaniu do sterowania aplikacjami komputerowymi

Michał Lech, Bożena Kostek, Andrzej Czyżewski

W referacie przedstawiono interfejs, metody oraz algorytmy sterowania komputerem za pomocą dynamicznych i statycznych gestów rąk. Komponentami opracowanego rozwiązania są komputer klasy PC wraz z opracowanym interfejsem i oprogramowaniem, kamera internetowa oraz projektor multimedialny. Gesty rozpoznawane są w procesie analizy obrazu wizyjnego pozyskanego z kamery internetowej przymocowanej do projektora oraz analizy obrazu wyświetlanego przez projektor (pozyskanego z komputera). Do rozpoznawania gestów dynamicznych zastosowano modelowanie trajektorii ruchu rąk za pomocą reguł logiki rozmytej. Gesty statyczne rozpoznawane są za pomocą maszyn wektorów nośnych (SVM). W referacie przedstawiono wyniki badania wydajności opracowanego systemu. We wnioskach przedstawiono również plany dotyczące rozbudowy systemu o algorytmy umożliwiające pracę z kamerą umieszczoną przed użytkownikiem.

Oglądaj