Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Wykorzystywanie silnika graficznego JMonkeyEngine 3 oraz jego środowiska wytwórczego w procesie tworzenia gier

Bartosz Jakusz, Przemysław Kulesza

Zaprezentowano podstawy funkcjonowania silników graficznych na platformie Java oraz przedstawiono silnik jMonkeyEngine. Omówiono podstawowe zasady zarządzania obiektami na scenie w jMonkeyEngine i wykonano porównanie do innych rozwiązań. Przedstawiono szczegółowo sposób obsługi modeli trójwymiarowych. Dokonano charakterystyki obsługi operacji wejścia w omawianym silniku. Opisano architekturę opartą na shaderach, która jest stosowana w definiowaniu materiałów. Zaprezentowano rozwiązania, które ułatwiają tworzenie gry strategicznej. Wykonano opis środowiska programistycznego stworzonego specjalnie do celu projektowania gier komputerowych.

Oglądaj