Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Wytwarzanie biznesowych aplikacji webowych a produkcja rozbudowanych gier na przeglądarkę na przykładzie: Project Ark

Michał Trzaskowski, Urszula Trzaskowska, TouK

Porównanie procesu wytwarzania biznesowych aplikacji webowych oraz rozbudowanych gier opartych o przeglądarkę internetową. Prezentacja dotykać będzie wielu obszarów w procesie wytwarzania aplikacji webowej począwszy od analizy i projektowania, poprzez zarządzanie i implementację po testowanie i finalne wdrożenie. Bardzo ważną i obszerną częścią prezentacji będzie omówienie rozwiązań Open Source oraz konsekwencji ich zastosowania w projektach. Proces wytwarzania gry webowej opisany będzie na przykładzie trwającego obecnie projektu: Project Ark. Jest to projekt rozbudowanej gry z gatunku space MMO, wytwarzanej przy użyciu otwartych rozwiązań opartych o język Java oraz powszechnie używanych standardów HTML/CSS/javascript realizowany w wolnym czasie przez mały 2-3 osobowy zespół pracowników firmy TouK (www.touk.pl).

Oglądaj