Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Generatory labiryntów, ich wlasciwosci i praktyczne zastosowanie w grach komputerowych

Paweł Noga

Poniższa praca przedstawia trzy podstawowe algorytmy generowania labiryntów (budowania ścian, błądzenia losowego, komórkowy) i szereg modyfikacji i przykładów ukazujących ich praktyczne zastosowanie w tworzeniu losowych struktur przypominających te występujące w grach (jak i również w realnym świecie). W pracy podkreślono różnicę w klasach labiryntów generowanych przez wymienione algorytmy oraz opisano specyficzne i wysoce prawdopodobne do zaistnienia kształty występujące w labiryntach przez nie wygenerowanych. Szczególną uwagę poświęcono metodzie masek hipsometrycznych jako najbardziej obiecującej formie fabularyzowania labiryntów.

Oglądaj