Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Modelowanie terenu na bazie symulacji erozji z wykorzystaniem deformowalnych wokseli

Michał Kurowski

Referat prezentuje inspirowaną erozją hydrauliczną metodę proceduralnego modelowania w pełni trójwymiarowego terenu na potrzeby grafiki komputerowej z myślą o zastosowaniach przy tworzeniu „wirtualnych światów”. Teren jest reprezentowany przy pomocy "deformowalnych wokseli" zorganizowanych w regularną siatkę. Dzięki temu odrzuca się ograniczenia często stosowanej mapy wysokości, uzyskując możliwość modelowania w pełni trójwymiarowych form terenu z jednoczesną próbą uniknięcia pewnych problemów związanych z zastosowaniem tradycyjnej reprezentacji wolumetrycznej. Do symulacji przepływu wody zastosowana została metoda SPH („Smoothed Particle Hydrodynamics”), wzbogacona o możliwość wprowadzania zdefiniowanych przez użytkownika „modyfikatorów” wpływających na poruszanie się cząsteczek. Transport osadów odbywa się przy pomocy odrębnego systemu cząsteczek "unoszonych" wraz z przepływem wygenerowanym przy użyciu SPH. Użytkownik może nadzorować pracę algorytmu poprzez obserwacje bieżących wyników i dodawanie, usuwanie lub modyfikację źródeł oraz odpływów wody. Wynikowy teren w postaci siatki trójkątów otrzymywany jest poprzez przetwarzanie końcowe zdeformowanych w trakcie symulacji wokseli.

Oglądaj


Slajdy

Pobierz slajdy