Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Tworzenie języków programowania na potrzeby gier z użyciem infrastruktury LLVM

Tomasz Dąbrowski

Wykład dotyczy wykorzystania infrastruktury LLVM do tworzenia własnych języków programowania na potrzeby tworzenia gier, z naciskiem na wysoką wydajność. LLVM (Low Level Virtual Machine) to rozbudowany pakiet zawierający narzędzia wspomagające tworzenie kompilatorów. Wykład przedstawia jest nie tylko schemat tworzenia kompletnego kompilatora z wykorzystaniem LLVM, ale również możliwości i wyzwania związane z wyborem języka na potrzeby tworzenia gier. Zaproponowany zostanie trójpoziomowy podział języków opisujących grę: język silnika, przetwarzania danych oraz skryptowy. Dzięki zunifikowanemu podejściu i wykorzystaniu LLVM możliwa jest integracja różnego rodzaju narzędzi, takich jak debuggery czy nawet kompletne IDE. Przedstawiony zostanie też projekt wykorzystujący wymienione techniki.

Oglądaj


Slajdy

Pobierz slajdy