Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Szybki algorytm symulacji tylnego oswietlenia

Paweł Szczerbuk

Artykuł przedstawia efektywną i prostą w implementacji metodę symulowania tylnego oświetlenia na scenach trójwymiarowych. Poprzez tylne oświetlenie rozumie się tu zjawisko odbijania od powierzchni światła pochodzącego od obiektów znajdujących się dalej od obserwatora, niż ona sama. Algorytm bazuje na wykorzystaniu bufora ekranu jako źródła informacji o rozkładzie światła na scenie.

Oglądaj


Slajdy

Pobierz slajdy