Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Antyaliasing w 1ms

Krzysztof Kluczek

Oglądaj


Slajdy

Pobierz slajdy