Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Przechowywanie złożonych funkcji oświetlenia w postaci mapy normalnych

Krzysztof Kluczek

Mapy normalnych są jedną z najszerzej stosowanych technik w grafice komputerowej, gdyż pozwalają na stosunkowo mało kosztowne odzwierciedlenie detali obiektów i ich interakcji z oświetleniem. Standardowe mapy normalnych przechowują jednak informacje jedynie o orientacji fragmentów powierzchni i nie oddają efektu rzucania cieni w ramach jednej powierzchni. Prezentowany w artykule algorytm pozwala na zakodowanie w standardowej mapie normalnych dodatkowych informacji o cieniu, rzucanym przez elementy powierzchni na inne elementy tej samej powierzchni. Ideą algorytmu jest potraktowanie składowych normalnej jako współczynników harmonicznych, dzięki czemu w tych składowych można zawrzeć przybliżenie dowolnej funkcji o małej częstotliwości opisanej na sferze. W tym konkretnym przypadku, przybliżaną funkcją jest funkcja rozpraszania światła, z uwzględnieniem zasłaniania przez inne elementy powierzchni.

Oglądaj


Slajdy

Pobierz slajdy