Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Oficjalne otwarcie

Oficjalne otwarcie poprowadzone przez Prezesa Konferencji Karola Gasińskiego z udziałem Prorektora ds. Infrastruktury i Organizacji prof. dra hab. Jana Godlewskiego oraz dziekana wydziału ETI dra hab. inż. Krzysztofa Goczyłę.

Oglądaj