Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Otwarcie konferencji

Karol Gasiński

Otwarcie konferencji poprowadzone przez Karola Gasińskiego z udziałem dzienaka wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki profesora Krzysztofa Goczyły.

Oglądaj