Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Prezentacja możliwości GRACE2 engine na przykładzie portowania gry RuneTwister

Łukasz Łukasik, Filip Pierściński

Zaprezentujemy możliwości jakie daje nasz silnik w procesie portowania gier, które zostały stworzone na bazie innych frameworków. Do przykładu użyjemy gry RuneTwister oraz omówimy aspekty takie jak rendering, obsługa audio, sieci, inputu oraz system plików. Przedstawimy również kolejne etapy portowania gry oraz uruchomimy grę na desktopie i wybranej platformie mobilnej. Omówimy reguły i sposoby, które trzeba mieć na uwadze przy pisaniu projektów multiplatformowych. Zaprentujemy również gry, które zostały wyprodukowane bazując na GRACE2 engine.

Oglądaj


Galeria