Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Gra jako tekst kultury – Perspektywa humanistyczna

Marta Tymińska

Artykuł stanowi zarys perspektywy humanistycznej w badaniach nad grami komputerowymi i grami wideo. Omówione zostają koncepcje Michaiła Bachtina, Rogera Callois i Johana Huizingi, którzy położyli podwaliny pod teorię gier komputerowych. Następnie opisane zostają dwa paradygmaty badawcze (narratologiczny i ludologiczny) oraz skutki jakie przynosi przyjęcie określonego paradygmatu. Przytoczone zostają ważne dla analizy gier komputerowych terminy takie jak: interaktywność, ergodyczność, immersja czy awatar. Na sam koniec zaprezentowane są propozycje trzech naukowców (Julla, Aersetha i Konzacka), które dotyczą tych elementów gry, które powinny zostać omówione podczas analizy i interpretacji gry jako tekstu kultury.

Galeria