Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Ochrona wizualnych i audialnych efektów gier komputerowych

Ireneusz Matusiak

Najnowsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości wskazuje na nowe możliwości ochrony gier komputerowych niezależnie od programu komputerowego sterującego tą grą. Gra komputerowa nie powinna być utożsamiana z programem komputerowym, ponieważ uczestnik gry odbiera nie program komputerowy jako taki, a audiowizualne efekty programu w postaci prezentacji na ekranie.

Oglądaj


Galeria