Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Generowanie nieregularnej siatki terenu przy uwzględnieniu procesów tektonicznych.

Krzysztof Mieloszyk

Zagadnienia generowania terenu są szeroko eksplorowaną dziedziną, która głównie skupia się na tworzeniu terenu o dużej szczegółowości na potrzeby obserwatora znajdującego się nad podłożem. Opierając się wyłącznie na tych założeniach trudno wygenerować realistyczny teren w dużej skali, bez uwzględnienia procesów tektonicznych, będących głównym mechanizmem kształtującym podstawowy obraz naszej planety. Proponowany algorytm na podstawie siatki nieregularnej uwzględnia aspekty związane z ruchem i zderzeniami płyt tektonicznych, co pozwala na tworzenie pasm górskich, rowów tektonicznych oraz płaskowyż.

Oglądaj


Galeria