Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Rozpoznawanie emocji na podstawie wyrazu twarzy graczy

Marcin Pilecki, Michael Suchacz, Karol Draszawka

Artykuł prezentuje sposób rozpoznawania emocji na podstawie wyrazu twarzy graczy. Przy zastosowaniu określonych metod wybierano niezbędne cechy analizowanej twarzy: kształt brwi, szerokość i wysokość ust oraz oczu. Następnie zastosowano zestaw narzędzi sztucznej inteligencji do rozpoznania odpowiednich emocji (szczęście, smutek, złość i strach) na podstawie uzyskanych zbiorów cech. Rozwiązanie przedstawione w niniejszej publikacji zostało zweryfikowane za pomocą obrazów zawartych w specjalistycznych bazach danych oraz przedstawiających sytuacje z życia codziennego. Otrzymane wyniki są bardzo obiecujące i zachęcają do kontynuacji prac nad tym zagadnieniem.

Oglądaj


Galeria