Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Wydajne renderowanie w dowolnym porządku miękko przecinających się cząsteczek przez użycie ważenia wykładniczego

Krzysztof Kluczek (Politechnika Gdańska)

Artykuł opisuje metodę pozwalającą na renderowanie cząsteczek na dowolnym API i sprzęcie wspierającym zmiennoprzecinkowe operacje mieszania kolorów na powierzchni docelowej. Prezentowana metoda wykorzystuje mieszanie kolorów do wyznaczenia średniej ważonej głębią położenia cząsteczki, przez co uzyskany algorytm nie tylko pozwala na renderowanie cząsteczek w dowolnej kolejności, ale także pozwala na ich wzajemne płynne przenikanie, co jest właściwością pożądaną podczas przybliżania efektów wolumetrycznych. Ponieważ zmiennoprzecinkowe mieszanie kolorów jest obecnie szeroko stosowane podczas obliczania oświetlenia HDR, opisywana metoda jest wydajna na obecnie dostępnym sprzęcie.

Oglądaj


Galeria