Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Techniki sprzętowej teselacji do wygładzania i uszczegóławiania modeli trójwymiarowych

Karol Sobiesiak

DirectX 11 oraz OpenGL 4 wprowadziły do potoku renderującego wielce oczekiwaną teselację. Wraz z upływem czasu coraz więcej silników graficznych zostaje dostosowywanych do wspierania tej technologii, więc nie można pozostawać wobec niej obojętnym. W poniższym artykule przedstawiona zostanie koncepcja teselacji od strony teoretycznej oraz praktycznej. Opisany zostanie nowy potok renderujący, a w szczególności dedykowane teselacji programy cieniujące. Główną część artykułu stanowić będzie opis różnych technik, za pomocą których uzyskiwane są efekty takie jak wygładzanie powierzchni czy odwzorowywanie przemieszczeń (ang. Displacement Mapping), które pozwalają na efektowne uszczegóławianie modeli trójwymiarowych.

Oglądaj


Galeria