Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Zastosowanie algorytmów grafowych w procesie analizy projektów gier

Damian Kobiałka

Artykuł przybliża ogólną koncepcję stosowania algorytmów grafowych w procesie analizy projektów gier. We wstępie zaprezentowana jest idea stosowania wzorców projektowych w tym procesie. Opisane zostało dokładnie działanie algorytmu gSpan. Na koniec zaprezentowane zostały wyniki praktycznego zastosowanie wspomnianych procesów na przykładzie konkretnej gry i idące za tym wnioski.

Galeria