Krajowa Konferencja
Wytwarzania Gier Komputerowych
Gdańsk 6 - 8 września 2013

Wykorzystanie Intel Thread Buliding Blocks w projektowanie i implementacji wydajnego silnika gier

Szymon Jabłoński

Praca przedstawia zagadnienie projektowania i implementacji wydajnych silników gier wykorzystujących wieloprocesorowe architektury sprzętowe. Artykuł analizuje przykładowe wykorzystanie programowania wielowątkowego w kontekście gier komputerowych i silników gier. Szczególna uwaga została poświęcona metodom komunikacji oraz synchronizacji w grach komputerowych. Przedstawione są przykładowe architektury silników gier wykorzystujących przetwarzanie symetryczne oparte na wykorzystaniu natywnych systemowych API wątkowych, dodatkowych biblioteki jak boost oraz technologii OpenMP. Druga część publikacji przedstawia bibliotekę Intel Thread Builing Blocks, jej filozofie oraz różnice w stosunku do innych technologii. Artykuł kończy pokaz praktycznego zastosowania na przykładzie autorskiego silnika gier AyumiEngine.

Oglądaj


Galeria